fbpx

Privacy en Cookie Verklaring VA at Work  2019

VA at Work neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. VA at Work heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van VA at WORK bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door VA at Work

VA at Work kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van VA at Work bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. V kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Contactgegevens: VA at Work gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten].
[Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt VA at Work de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van VA at Work. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van VA at Work en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.]

• Bezoekersgegevens: op de website van VA at Work (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

• Betaalgegevens: VA at Work gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer [en creditcardgegevens], voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden
VA at Work kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:
• Dienstverleners: VA at Work deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor VA at Work correct en VA at Work te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit VA at Work een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VA at Work blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt VA at Work jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.

• Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal VA at Work de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
VA at Work maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.
Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De volgende cookies worden gebruikt op de Website:
• VA at Work maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.

• [VA at Work] maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten [en/of producten] vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).]

• Met jouw toestemming plaatst VA at Work tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van VA at Work bezoekt. Hierdoor kan VA at Work te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van VA at Work bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel [is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar] dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

• VA at Work maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt VA at Work inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire onderdelen en onderwerpen. Op deze wijze kan VA at Work de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/VA at Work?hl=nl
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. VA at Work heeft hier geen invloed op. VA at Work heeft Google geen toestemming gegeven om de via VA at Work verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.]

• Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. VA at Work draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
VA at Work bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor VA at Work jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt VA at Work jouw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mailto:ineke@va-atwork.nl. VA at Work zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
VA at Work neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. VA at Work heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door VA at Work of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door VA at Work verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met VA at Work via mailto:ineke@va-atwork.nl

http://www.va-atwork.nl is een website van VA at Work. VA at Work is als volgt te bereiken:

Adres: dr. A. Kuyperstraat 60, 2841 CK Moordrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 66752590
Telefoon: 06-34011842
E-mailadres: ineke@va-atwork.nl

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door VA at Work, verzoekt VA at Work je om zo snel mogelijk contact met VA at Work op te nemen via ineke@va-atwork.nl. VA at Work zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Wijzigingen
VA at Work behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update